Om Danilift

Om oss

D-Lift Sverige AB har sitt säte och sin verksamhet i Södertälje.

Vi bedriver försäljning och service av Danilift och Palfinger arbetsplattformar för den civila marknaden i Sverige samt försäljning och service av Rosenbauer Karlsruhe, Metz Technology (nedan kallad RBK) höjdfordon avsedda för räddningstjänsten i Sverige. Vi utbildar även användare inom räddningstjänsten i Sverige för dessa höjdfordon då detta är ett krav från tillverkaren.  Utbildning har även genomförts, för RBK’s räkning, i Norge och Tjeckien.

Bilder på våran verkstad tryck här  

Hur vi blev till

D-Lift Sverige AB har sedan etableringen 2011 varit servicepartner för RBK som är en världsledande producent av höjdfordon avsedda för räddningstjänsten.

Under Q3 2011 övertog D-Lift agenturen för försäljning samt service av Palfinger Platforms fordonsmonterade skyliftar i Sverige. Palfinger är, liksom RBK, världsledande producent av bl a höjdfordon för den civila marknaden.

Därutöver bedriver D-Lift försäljning samt service av Danilift skåp- och chassimonterade elverksliftar som används främst av elbolag (kommunala/statliga samt privata).

Under Q4 2012 så har D-Lift även fått försäljningsagenturen för RBK höjdfordon i Sverige. D-Lift har även förvärvat Eurolift Sverige AB för att ytterligare stärka upp gällande försäljning till uthyrnings- och elverksmarknaden.

Mer om oss

Samarbetspartners

D-Lift Sverige AB har ett nära samarbete med RBK, Palfinger Platforms och Danilift A/S gällande marknad, försäljning, service och tillverkning. Danilift A/S har verkstäder i Ringsted (utanför Köpenhamn) och Farsö.

Organisation

D-Lift Sverige AB har för närvarande 3 anställda varav 2 servicetekniker. Vi har även tillgång till servicetekniker från Danilift A/S i Ringsted (Köpenhamn) samt Farsö som med kort varsel utför service samt reparationer i södra och västra delen av Sverige.

Kvalitetssäkringssystem

Danilift A/S är certifierade enligt ISO9001.

Danilift Sverige – Miljö- och kvalitetspolicy

Danilift Sveriges strävan/mål är att vara en trovärdig, miljö- och kvalitetsmedvetet företag som möter kundens behov och önskemål.

Danilift Sverige kommer att följa gällande lagar och förordningar och dessutom bedriva sin verksamhet enlighet med följande principer:

 1. Kundkontakter
  Etablera och upprätthålla en nära dialog med våra kunder för att få information om kundernas behov och för att informera och ge råd om tekniska och miljömässiga möjligheter att uppfylla behoven.
 2. Marknadsföring
  Marknadsföra våra produkter (bilar/service) så att våra kunders förväntningar uppfylles ur ett tekniskt, prismässigt, miljömässigt och leveransmässigt perspektiv.
 3. Planering/Order
  Säkerställa en väl planerad och effektiv hantering av inkommande beställningar i syfte att uppnå våra ställda mål inom företaget samt att kunna leverera våra produkter på överenskommet datum med kund.
 4. Försäljning/Service
  Vid försäljning och serviceåtaganden se till att vi följer de policies som företaget satt upp i syfte att hålla våra ledtider gällande leveranser samt uppfylla våra ställda kvalitetskontroller.
 5. Val av underleverantörer och materialleverantörer
  I första hand välja certifierade/utvärderade leverantörer som lever upp till Danilift Sveriges kvalitets- och miljöpolicy.
 6. Utbildning
  Behålla och utveckla vår personals kvalifikationer genom fortlöpande utbildning och erfarenhetsutbyte.
 7. Ledningssystem
  Etablera och upprätthålla ISO9001 kvalitetssystem och ISO14001 miljöledningssystem på alla nivåer i företaget, säkerställa att bolaget uppfyller dessa policies.
 8. Kvalitets- och miljöförbättringar
  Upprätta mätbara mål som förbinder oss att kontinuerligt förbättra ledningssystemen, produkter, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 9. Personal
  Vi kommer att fortsätta stärka organisationen genom att utveckla vår personal samt rekrytera begåvade, kreativa och energisk person som kan bistå med idéer som uppfyller och utvecklar våra policies. Arbetsmiljöpolicy är av högsta prioritet.
 10. Kommunikation/Information
  Denna kvalitets- och miljöpolicy kommer att publiceras på företagets hemsida som är tillgängligt för allmänheten.

Miljöpolicy

Danilift A/S är certifierade enligt ISO14001.

Serviceorganisation:

Presentation av D-Lift Sverige AB

D-Lift Sverige AB har sitt säte i Södertälje.

D-Lift Sverige AB har för närvarande 6 anställda varav 3 servicetekniker 1 reservdelsansvarig 1 platschef/VD och 1 säljare. Vi har även tillgång till servicetekniker från Danilift A/S i Ringsted (Köpenhamn) samt Farsö som med kort varsel som utför service samt reparationer i södra och västra delen av Sverige. Vi har även tillgång till RBK fullständiga service/supportcenter såsom generalagent för RBK. Reservdelar levereras normalt på 2 dagar alternativt express